celostnagrafična podoba

CGP


Zaščitni znak je osnovni razpoznavni element podjetja studioarnola. Sestavljen je iz abstraktnega simbola, logotipa ter slogana in je temeljni nosilec grafične podobe, iz katerega izhaja celotna grafična identiteta.

Zaščitni znak je natančno sestavljena kompozicija, konstrukcijsko izhodišče je višina abstraktnega simbola a, ki je hkrati tudi višina zaščitnega znaka.

Zaščitni znak najbolje funkcionira v nezasičenem prostoru, zato se pri uporabi zaščitnega znaka v polju nedotakljivosti ne sme nahajati noben drug grafični element. Polje nedotakljivosti je določeno z višino abstraktnega simbola, in sicer s polovico njegove višine a/2.

Zaščitni znak se načeloma uporablja vključno s sloganom. Izjemoma se zaščitni znak uporablja brez slogana, kadar je višina reproduciranega zaščitnega znaka manjša od 10 mm oziroma zaradi tehnike reprodukcije uporaba slogana ni smiselna.

Najmanjša dovoljena velikost zaščitnega znaka s sloganom je 10 mm, najmanjša dovoljena velikost zaščitnega znaka brez slogana pa 5 mm.

Primarna barvna shema temelji na modro sivi barvni kombinaciji. Znotraj celostne grafične podobe druge barvne kombinacije niso dovoljene.

V tiskanih medijih, kjer tisk s predpisano PANTONE barvo ni mogoč, se zaščitni znak tiska v CMYK barvni skali.

RGB vrednosti se uporabljajo pri reprodukciji v elektronskih medijih.Pantone CMYK RGB
modra 292 C C58 M16 Y1 K0 R113 G179 B225
siva 7544 C C47 M33 Y28 K16 R135 G145 B154


Zaščitni znak se praviloma ne uporablja na fotografijah, ker lahko pisano ozadje zmanjša vidnost in berljivost znaka. Zaščitni znak se lahko na fotografijah uporablja izjemoma, v kolikor fotografije vsebujejo barvno dokaj nevtralne predele, v katerih z uporabo zaščitnega znaka v njegovo polje nedotakljivosti ne posegajo drugi grafični elementi oziroma moteči elementi fotografije.

Na večbarvnih podlagah in fotografijah se načeloma uporabi belo ali črno pasico minimalne velikosti polja nedotakljivosti.

Zaščitni znak se lahko prosto povečuje in zmanjšuje do najmanjše dovoljene dimenzije skladno z razmerji znaka. Zaščitni znak je potrebno uporabljati v skladu s priročnikom CGP.

Spodaj je prikazanih nekaj primerov nedovoljene uporabe zaščitnega znaka.

Priročnik
CGP

Klikni na ikono za prenos priročnika celostne grafične podobe!

Zaščitni
znak

Klikni na ikono za prenos zaščitnega znaka!